ميكرودرم ۹۰رومیزی

سه سيستمه:
اندرمولوژي
الماسه
پودري
تك رنگ
با 5 سال گارانتي بي قيد و شرط